Ürünlerimiz Sayfasına Erişim İçin Gerekli Seçimi Yapınız :
Nihai Tüketici, Tüketici Yasası'nda bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.